CONCEPTONTWIKKELING
Tijdens de conceptontwikkeling werken we aan de eerste vormgeving van uw idee. Dit heeft als doel een inschatting te kunnen maken van de te verwachten productkosten, marktacceptatie, ontwerpkaders, ontwerptijd en ontwerpkosten. Hoffers Kruger kan samen met u in een persoonlijk gesprek uw ideeën vormgeven en vertalen naar een planstudie. Deze studie kunnen we presenteren aan uw belanghebbende(n) zoals bijvoorbeeld financieel partners. Een dergelijke planstudie is bruikbaar bij toetsing door overheidsinstanties (gemeente).
Schetsplan
3D modelleren
Virtual reality
010 – 31 045 60
Rivium 3e straat 15, 
Capelle aan den IJssel